Thứ sáu, ngày 18 tháng 04 năm 2014
 
Tin tức sự kiện
Thủ tục hành chánh
Quản lý xây dựng
Văn bản pháp quy
Liên kết web
 
Đường dây nóng
SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG KHI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC ĐẾN LÀM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GẶP KHÓ KHẮN
ĐT: 0711.3878890
DĐ: 0913.646265
HOẶC LIÊN HỆ:
ĐT: 0711.3582330
EMAIL: phongkstthchg@gmail.com
 
Thống kê truy cập
 Hiện tại có : 6
 Tổng truy cập : 1973149
 
Quảng cáo
 
Tin mới cập nhật

 Ngày 11 tháng 4 năm 2014, UBND tỉnh Hậu Giang đã ký Quyết định số 449/QĐ-UBND  về việc công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thị xã Ngã Bảy năm 2013 cho 07 tuyến phố, và Quyết định số 450/QĐ-UBND về việc công nhận tuyến phố văn minh trên địa bàn thánh phố Vị Thanh năm 2013 cho 26 tuyến phố, như sau:

 Xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang được UBND thị xã Ngã Bảy ban hành Quyết định phê duyệt số 3243/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 của UBND thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 (Theo mô hình nông thôn mới của Chính Phủ). Trong thời gian vừa qua, việc triển khai thực hiện có những bước phát triển đáng kể, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đã và đang được đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt. Ngày 28/10/2011 Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư Liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNN&PTNT-BTN&MT, về Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Trên cơ sở đó, trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, một số khu chức năng không còn phù hợp với định hướng phát triển chung của xã Tân Thành nói riêng và thị xã Ngã Bảy nói chung. Do đó, cần phải xem xét điều chỉnh về quy mô, vị trí cho một số khu chức năng và các công trình hạ tầng kỹ thuật trong xã nhằm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

 Căn cứQuyết định số09/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của 

UBND tỉnh Hậu Giang ban hành quy định vềchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
tổchức, cơ cấu bộmáy SởXây dựng tỉnh Hậu Giang;

 Để bảo đảm sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

 Sáng, ngày 02 tháng 4 năm 2014, Lãnh đạo Sở Xây dựng tham dự Hội nghị Sơ kết tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ (giai đoạn 2) trên địa bàn tỉnh. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Liên Khoa, Phó Chủ tịch Trường trực UBND tỉnh cùng Lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh và địa phương là Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

 
Văn bản mới
Nghị Định số Số: 207/2013/NĐ-CP ngày 27-03-2014 của Chính phủ v/v SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2010/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Nghị Định số Số: 207/2013/NĐ-CP ngày 27-03-2014 của Chính phủ v/v SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2010/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Thông Tư số TT 05 2014 TTBDTBXH ngày 25-03-2014 của Bộ, Ngành khác v/v BAN HÀNH DANH MỤC MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG
Thông Tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12-02-2014 của Bộ, Ngành khác v/v Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện cá nhân
Thông Tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06-03-2014 của Bộ, Ngành khác v/v VỀ VIỆC BAN HÀNH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN
Thông Tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06-03-2014 của Bộ, Ngành khác v/v VỀ VIỆC BAN HÀNH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN
Quyết Định số 173/QĐ-BXD ngày 20-02-2014 của Bộ Xây Dựng v/v Ban hành Chương trình xây dựng hệ thống công cụ, chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước năm 2014 của Bộ Xây dựng
Công văn số 333/BXD-GĐ ngày 27-02-2014 của Bộ Xây Dựng v/v kiểm tra, rà soát hệ thống cầu treo giao thông nông thôn trên phạm vi toàn quốc.
Thông Tư số 36-42/TT-BLĐTBXH ngày 30-12-2013 của Bộ, Ngành khác v/v Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động
Quyết Định số 05/2014/QĐ-TTg ngày 15-01-2014 của Chính phủ v/v Về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Thông báo
Quảng cáo
 
 
SỞ XÂY DỰNG TỈNH HẬU GIANG
Địa chỉ: Số 01 đường Xô Viết Nghệ tĩnh, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Tel: (84.0711) 3878890 - Fax:(84.0711) 3878890.
Giấy phép số 383/GP-BC của Cục Báo chí - Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 11/9/2007